Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Innovationskraft för Sverige

Lindholmen Science Park AB ägs gemensamt av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad och näringslivet. Hand i hand har ägare och partners, under 20 år, tillsammans investerat och målinriktat utvecklat en modern och inspirerande innovationsmiljö för flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt. 

Vårt uppdrag

Lindholmen Science Park AB arbetar utan egen vinning mot visionen att stärka Sveriges konkurrenskraft med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods, genom två parallella uppdrag. Dels utvecklar vi ekosystemet inom Lindholmen Science Parks geografiska område och dels driver vi program och aktiviteter för innovation och forskning.

Vi erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och ny kunskap. Här finns plats och rum för nya nätverk, ny kompetens och nya möjligheter till utveckling och tillväxt. Vi vet att starka idéer kommer ur samverkan.

lindholmen_ekosystemet.jpg

Våra ägare & partners

Lindholmen Science Park AB grundades år 2000 av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Stad, vilka idag tillsammans med svenskt näringsliv är våra ägare. Strategiska partners är även Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Trafikverket, samt Vinnova och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Som neutral möjliggörare har vi över tid utvecklats till en nationell resurs för ökad svensk innovationskraft.
Läs mer om vår organisation

Lindholmen Science Park är förutom ett dynamiskt och kreativt område även en arena för samverkan utan geografiska gränser. Inom arenan drivs flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt, med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods. Med utgångspunkt från samhällsutmaningar och ett gemensamt behov av ny kunskap accelererar vi möjligheterna till nya lösningar, vilket långsiktigt skapar ökad tillväxt och innovationskraft för Sverige.
 

lindholmen_saverkan.jpg

Vår kompetens

Utifrån behov i dagens samhälle driver vi olika aktiviteter i samverkansprojekt, vars lärdomar i sin tur utvecklar oss som kunskapsnod. Vi samlar intressenter, initierar och leder projekt, samt sprider insikter och ny kunskap.

Transport står för mer än hälften av alla projekt  - mobilitet för människor och gods sammanfattar vi därför som bolagets och ekosystemets spets. Samtidigt har en bred kunskapsbank och unika erfarenheter byggts upp inom flera områden såsom ICT, AI, media och visualisering, där vi också driver flera framgångsrika projekt. 
Läs mer om vår program- och projektverksamhet

Våra rötter

På 1980-talet var Göteborg inne i en av sina djupaste kriser någonsin. Varvskrisen hade lett till att nästan 20 000 personer hade förlorat sina jobb och varven på Lindholmen stod tomma.

Hand i hand och med en gemensam målsättning har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, akademin med Chalmers och Göteborgs Universitet, samt det internationella näringslivet tillsammans investerat och målinriktat utvecklat denna spännande innovationsmiljö. Resultatet är att konceptet Lindholmen Science Park sedan det grundades för 20 år sedan har utvecklats från ett lokalt initiativ till en nationell resurs, ett epicentrum för utveckling, innovation och samverkan.
Läs mer om historien bakom Lindholmen Science Park

Område i utveckling

​Lindholmen Science Park är nu Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Idag spenderar ca 25 000 människor sin tid här varje dag. Om fem år beräknas det vara uppemot det dubbla. Det är studenter, forskare, gymnasieelever, boende, entreprenörer, medarbetare vid internationella företag och nationella myndigheter, hotellgäster och nyfikna besökare.
Läs mer om området


Huvudpartners